bài toán Monty Hall

huudinh/ April 17, 2016/ Uncategorized/ 0 comments

Mất 10 năm từ lúc đọc bài toán Monty Hall trong truyện Bringing Down the House tới hôm nay lập trình cho nó chạy thử. Trong trò chơi truyền hình, món quà được ngẫu nhiên đặt sau 1 trong 3 cửa. Người chơi ngẫu nhiên chọn 1 trong 3 cửa, nếu chọn đúng cửa có quà thì sẽ thắng quà. Người dẫn trò chơi đi ra sau xem. Nếu quà nằm ở cửa được chọn thì hắn ngẫu nhiên mở 1 trong 2 cửa còn lại. Nếu quà nằm ở cửa khác cửa được chọn thì hắn mở cửa còn lại. Rồi hắn hỏi người chơi muốn giữ nguyên chọn lựa ban đầu hay đổi sang cửa còn lại. Nếu người chơi giữ nguyên chọn lựa ban đầu thì xác suất thắng quà là 1/3, nếu đổi sang cửa còn lại thì 2/3. Năm 1990, khi được đố trong mục Hỏi Marilyn hằng tuần của báo Parade do người có IQ cao nhất thế giới Marilyn vos Savant dẫn, nó đã gây ra 1 trận tranh cãi long trời lỡ đất.
Khác biệt hoá ra là do thông tin từ hành động của người dẫn trò chơi, information và entropy, tính ra được thành số và lập trình cho chạy thử trong mấy trang này, ai thích thì đọc chơi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*