Câu Chuyện Xô Viết

huudinh/ October 29, 2015/ Uncategorized/ 0 comments

Bạn có biết câu chuyện này không? Nhiều lúc chúng ta phải học từ quá khứ để làm tốt cho tương lai, và nếu không học thì chúng ta có thể lập lại những sai lầm cũ và trả giá cho tới khi nào chúng ta học được.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*