Monthly Archives: October 2015

Câu Chuyện Xô Viết

huudinh/ October 29, 2015/ Uncategorized/ 0 comments

Bạn có biết câu chuyện này không? Nhiều lúc chúng ta phải học từ quá khứ để làm tốt cho tương lai, và nếu không học thì chúng ta có thể lập lại những sai lầm cũ và trả giá cho tới khi nào chúng ta học được.