Daily Archives: June 11, 2015

Trước Pháp Luật, Franz Kafka

huudinh/ June 11, 2015/ Uncategorized/ 0 comments

Truyện này gợi nhớ tới một ý tưởng trong việc phản đối/đấu tranh ôn hoà. Tự thân cơ quan, nhân viên nhà nước không có quyền lực gì đối với chúng ta cả. Chúng ta chính là người trao cho họ quyền đại diện, quyền quản lý hành chánh, quyền tổ chức xã hội, quyền bảo vệ an ninh quốc gia. Khi chúng ta không đồng ý nữa thì họ cũng không còn quyền. Thường họ sẽ còn lực. Và họ có thể dùng vũ lực, công cụ, dối trá, lừa mị để ép buộc chúng ta, nhưng họ không có quyền. Nó cũng gợi nhớ tới một ý tưởng trong việc chọn lựa cho bản thân. Tự thân chúng ta sinh ra không có trói buộc nào cả. Sau đó vô vàn thứ được gieo vô đầu chúng ta. Có những thứ vô nghĩa, vô ích, thậm chí có hại cho chúng ta và chúng ta phải gỡ bỏ ra, cho dù công cụ dùng để gỡ bỏ cũng là một phần của những gì được gieo vô. Trước Pháp Luật có người canh cổng. Một người đàn ông từ miền quê đi tới và hỏi người canh cổng…