vẽ cờ

huudinh/ March 5, 2015/ Uncategorized/ 0 comments

Đây là hình tôi vẽ tự do, sự thật, công bằng, dân chủ, tri thức bay trên rừng biển Việt Nam. Có khi nào bạn nghĩ mình tự vẽ 1 lá cờ không? Nó nhìn ra sao?
flag

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*