Daily Archives: March 5, 2015

vẽ cờ

huudinh/ March 5, 2015/ Uncategorized/ 0 comments

Đây là hình tôi vẽ tự do, sự thật, công bằng, dân chủ, tri thức bay trên rừng biển Việt Nam. Có khi nào bạn nghĩ mình tự vẽ 1 lá cờ không? Nó nhìn ra sao?