Nomads of the Dawn

huudinh/ March 4, 2015/ Uncategorized/ 0 comments

Nhiều nhóm người hiện đại ăn nhiều, dùng nhiều, thải nhiều như những con quái vật càng lúc càng béo phì, khi chết đi để lại 1 đống rác khổng lồ. Hay họ sẽ thu nhỏ lại bằng 1/10 hiện nay, ngồi tháo từng khối bê tông sắt thép xuống, dỡ từng mảng nhựa đường lên cho đất đai hít thở trở lại, cho côn trùng và rể cây hồi sinh, cho nước mưa ngấm xuống những mạch ngầm chứ không chảy thành dòng lũ nữa? Trong khi những tộc người thiểu số như Penan sống hài hòa với thiên nhiên, chỉ lấy vừa đủ theo khái niệm molong của họ nhưng đang lâm vô tình cảnh khó khăn vì môi trường sống bị các nhóm thứ nhất tàn phá, chia cắt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*