khi mỗi đầu bể là một châu lục

huudinh/ August 28, 2013/ Uncategorized/ 0 comments

Hiện nay con người có thể leo lên 8848m nhưng chỉ có thể lặn xuống 100m hoặc đi 10,000km nhưng chỉ có thể bơi 100km. Cho nên tiền tuyến cuối cùng của vận động chân tay có lẽ là biển. Nơi đó bạn biết rằng mình có thể lặn hết hơi mà vẫn chưa đụng đáy, bơi hết sức mà vẫn chưa tới bờ, và đang chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bản thân.

 Don’t think about all those things you fear


Don’t think about all those things you fear

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*