Monthly Archives: March 2013

cứu Google Reader

huudinh/ March 13, 2013/ Uncategorized/ 0 comments

Google Reader sẽ bị cắt trong tháng 07/2013. Ai muốn Google tiếp tục giữ dịch vụ chia sẻ thông tin rất chất lượng này thì ký kiến nghị này ở change.org.

cờ của các triều đại

huudinh/ March 4, 2013/ Uncategorized/ 0 comments

Cờ của Hai Bà Trưng. Cờ của nhà Ngô. Cờ của nhà Đinh. Cờ của nhà Lê. Cờ của nhà Lý. Cờ của nhà Trần. Cờ của nhà Mạc. Cờ của chúa Trịnh. Cờ của chúa Nguyễn. Cờ của Tây Sơn. Cờ của nhà Nguyễn có nhiều phiên bản.