nhìn nước lớn

huudinh/ January 19, 2013/ Uncategorized/ 0 comments

mà nghĩ tới The Rising Sea và đoạn miêu tả “A different image came to me a few weeks ago. The unknown thing to be known appeared to me as some stretch of earth or hard marl, resisting penetration… the sea advances insensibly in silence, nothing seems to happen, nothing moves, the water is so far off you hardly hear it… yet it finally surrounds the resistant substance” về việc xây dựng hẳn những lý thuyết và nền tảng tốt, đôi lúc tưởng như quá xa vời hoặc quá thô sơ để giải quyết những bài toán trong thế kỷ 20. Trong thế kỷ 21 công nghệ thông tin và dữ liệu sẽ như nước biển, từng chút dâng lên, bao phủ, rã tan các vỏ bọc rồi phơi bày sự thật, gồm cả sự thật về những dối trá. Thêm một lý do để sống trung thực và tôn trọng sự thật.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*