nếu băng tuyết tan

huudinh/ May 3, 2012/ Uncategorized/ 0 comments

tới mức cả trái đất chìm trong nước thì nhóm đầu tiên có thể thích nghi với điều kiện này là những người lặn tự do. Và nếu nước dâng đủ chậm thì họ sẽ tiến hóa kịp như the Mariner trong phim Waterworld để trao đổi khí trong nước. Sinh vật trườn lên cạn bò xuống nước mấy lần rồi. Đây là bài viết của hai anh em tôi về một lần như vậy.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*