từ chuyện chim cánh cụt

huudinh/ April 20, 2012/ Uncategorized/ 0 comments

tới chuyện khi tảng băng nổi trong biển tan ra thì mực nước biển có tăng ko. Thu nhỏ lại, nếu cục nước đá trong ly nước đầy tan ra thì có nước tràn ra ngoài ly ko. Nếu chứng minh được rằng có thì bạn có thể suy diễn rằng mực nước biển tăng trong những năm gần đây là một phần do việc các tảng băng nổi trong biển tan ra. Hoặc nếu nghĩ mực nước biển tăng là một phần do việc các tảng băng nổi trong biển tan ra thì từ đó bạn có thể tìm cách chứng minh có nước tràn ra ngoài ly. Ngược lại, nếu chứng minh được rằng ko có nước tràn ra thì bạn có thể kết luận mực nước tăng ko phải do các tảng băng nổi trong biển tan ra. Vậy phải tìm giả thuyết khác, như do các sông băng và mũ băng dính với đất liền tan ra.iceberg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*